Czy zgadzają się Państwo z tym, że…

 • System informacji zarządczej musi szybko adaptować się do zmian w organizacji?
 • Oczekiwania przełożonych w kwestii rzetelnej oceny kondycji firmy wciąż rosną?
 • Potrzebują Państwo wsparcia warsztatowego w zakresie opracowania złożonych analiz?
 • Chcą Państwo lepiej wykorzystywać Excela w controllingu, księgowości, analizach?
 • Poszukują Państwo wskazówek praktyków co do tego, jak wdrożyć w firmie MIS?
 • Potrzebują Państwo nowych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych?

Już dziś polecamy zarezerwować miejsce na 3. Forum Informacji Zarządczej!

Eksperci omówią zagadnienia takie jak:

 • Sposoby wdrożenia MIS w firmie – projektowanie, wdrożenie, efektywne wykorzystanie
 • Integracja danych i procesów w bazie danych
 • Szybkie analizy biznesowe – rzeczywistość ekonomiczna organizacji
 • Adaptacja systemu przetwarzania informacji zarządczej do zmian w organizacji
 • Opracowanie złożonych analiz i rekomendacji dotyczących aspektów biznesowych spółki
 • Skuteczne narzędzia do analizy dużych zbiorów danych
 • Wartość informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu

3 Forum Informacji Zarządczej w liczbach

 • 500 minut wiedzy
 • 5 godzin warsztatowych
 • 10 doświadczonych ekspertów
 • 3 zintegrowane źródła danych biznesowych: ERP, CRM i FK

Trzecia edycja to spotkanie wzbogacone o doświadczenia z poprzednich lat z nową, jeszcze lepszą formułą.

Dziękujemy za zaufanie!

Festiwal Excela” – 2-gi dzień konferencji w całości poświęcony na praktyczne i interaktywne warsztaty prowadzone przez specjalistów z zakresu MS Excel i wizualizacji danych.

Co wyróżnia Forum Informacji Zarządczej?

 • Możliwość nabycia nowych kwalifikacji uzupełnionych o doświadczenia zaproszonych ekspertów – po konferencji każdy uczestnik zdobędzie wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych oraz sposobu na ich atrakcyjną prezentację
 • Poznane systemy analityczno-raportowe pozwolą osobom odpowiedzialnym za stronę informacyjną na dostarczenie jeszcze bardziej aktualnej i rzetelnej informacji zarządczej
 • Położymy nacisk na umiejętność opracowania złożonych analiz i rekomendacji dotyczących nie tylko aspektów finansowych spółki
 • Festiwal Excela – unikalne wydarzenia w ramach konferencji – 5 godzin interaktywnych warsztatów

3. Forum Informacji Zarządczej

WARSZAWA - 25-26 maja 2017

Cena regularna: 1290 zł netto

FIRST MINUTE!

Tylko do 30 kwietnia uczestnictwo w cenie 990 zł netto!

Cena dla prenumeratorów czasopism Wydawnictwa Explanator:

990 zł netto

Program

Dzień 1 – MIS i jego narzędzia

System Informacji Zarządczej jako krwiobieg organizacji

 • MIS – Management Information System – funkcje i zadania
 • Rola controllingu – administratora MIS
 • Etapy budowy i wdrożenia MIS w przedsiębiorstwie
 • Sposoby pozyskiwania i prezentacji w MIS
 • Bariery przy wdrażaniu MIS w przedsiębiorstwie

Wzorcowa procedura projektowania MIS – od czego zacząć, kogo zaangażować, w jaki sposób z sukcesem doprowadzić do wdrożenia – najlepsze praktyki wdrożeniowe

 • w jaki sposób powinien być skonstruowany MIS, aby pochodzące z niego raporty były czytelne i intuicyjne w odbiorze
 • na co zwrócić uwagę przy wyborze i analizie systemu informacji odnośnie przydatności w organizacji

Rola controllera jako osoby kształtującej informację zarządczą w firmie – jak połączyć i wdrożyć wszystkie najmniejsze części składowe informacji raportowych?

 • czynnik ludzki w decyzji o wdrożeniu MIS

Raportowanie zarządcze – skąd czerpać informacje o efektywności zakupów?

 • Źródła informacji zarządczej w zakupach
 • Wykorzystanie rozwiązań Business Intelligence w zakupach
 • Miary efektywności organizacji zakupowej
 • Case study – od kategoryzacji wydatków po program efektywności kosztowej

Efektywna i efektowna wizualizacja danych – Tableau your data!

 • Jak zbudować jedno, ergonomiczne i efektywne źródło prawdy w organizacji zdominowanej plikami Excel?
 • Jaką wartość dodaną możemy osiągnąć sięgając po narzędzie do wizualizacji danych?
 • Na warsztatach będziesz mógł przekonać się, jak prosta i przyjemna może być analiza i wizualizacja danych w Tableau.
 • W programie przewidziane jest wspólne przygotowanie szybkiego raportu sprzedażowego, który będziesz mógł odtworzyć na swoich własnych danych

Narzędzia wspomagające raportowanie (OLAP, hurtownia danych, BI, Performance Management, Data Discovery)

.

Analiza danych w controllingu sprzedażowym przy użyciu KNIME (Konstanz Information Miner)

 • Ogólny przegląd możliwości i zastosowań KNIME
 • Wczytywanie danych z pliku vs baza danych
 • Węzły zamiast MAKR w Ms Excel
 • Węzły zamiast SQL’a w pgAdmin
 • Przykładowy workflow

Podstawy modelowania procesów biznesowych w języku BPMN

 • Co to są procesy biznesowe?
 • Dlaczego BPMN?
 • Główne elementy składowe języka BPMN
 • Przykładowe mapy procesów
 • Usprawnianie procesów – główny cel ich modelowania.

Dzień 2 – Warsztaty: Festival Excela

Tabele i wykresy przestawne zastosowanie w controllingu i księgowości– warsztaty praktyczne

 • Tabela przestawna – tworzenie i modyfikacja
 • Grupowanie pól w tabeli przestawnej
 • Grupowanie dat w tabeli przestawnej
 • Funkcja WEŹDANETABELI
 • Tabele przestawne z zewnętrznych źródeł danych
 • Fragmentator i oś czasu

Ukryte i nieznane a przydatne funkcjonalności Excela („triki i tajniki”) – warsztaty

 • Najbardziej przydatne skróty klawiszowe.
 • Pasek narzędzi szybkiego dostępu jako sposób tworzenia własnych skrótów klawiszowych.
 • Jak stworzyć listę rozwijaną.
 • Dynamiczny tytuł wykresu.
 • Wypełnienie pustych komórek zerami (funkcjonalność przejdź do).
 • Szukanie wyniku (kwota brutto na umowie zlecenie na podstawie kwoty netto)
 • Kopiowanie widocznego zakresu danych.
 • Wykres w 1 komórce.
 • Szybkie zmiany – wypełnianie błyskawiczne (Flash Fill Excel 2013).

Wizualizacja danych w Excelu – warsztaty praktyczne

.

Bazodanowe funkcje Excela w controllingu – warsztaty praktyczne

 • Wprowadzenie do tematu funkcji bazodanowych
 • Budowa funkcji BD.*
 • Zasady tworzenia kryteriów
 • Tworzenie warunków koniunkcyjnych (oraz) i alternatywnych (lub)
 • Kryteria wyliczeniowe

Prelegenci

Radosław Kozieja

Wiceprezes zarządu i dyrektor Codec Polska. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w wykorzystaniu systemów informatycznych do wspierania zarządzania największymi firmami. Od dziewiętnastu lat pracuje w grupie Codec, a od roku 1999 zarządza jej polskim oddziałem. Zajmował się zagadnieniami związanymi z praktycznym wspomaganiem podejmowania decyzji, controllingu, finansów oraz zarządzania m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz systemów analitycznych. Z problematyką zastosowań Performance Management i Business Intelligence związany od początku kariery zawodowej. Uczestniczył i prowadził projekty konsultingowe oraz wdrożenia systemów Performance Management i Business Intelligence w Polsce i Irlandii. Absolwent Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Waldemar Stronka

Starszy Konsultant w DCF Dotacje-Consulting-Finanse sp. z o.o.; ukończył studia doktoranckie w Katedrze Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania, nowoczesnych metod prognozowania i efektywności rynków. Obok pracy naukowej od kilku lat zajmuje się również szerokopojętym doradztwem dla przedsiębiorstw.

Grzegorz Janowski

Ponad 10 lat doświadczenia w finansach, controller finansowy w Corning Optical Communication Sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę praktyczną w obszarze SAP FICO i Microsoft Excel. Autor wielu usprawnień procesów biznesowych oraz zautomatyzowania pracy działów finansowych. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe w działach: controllingowych (ACP Pharma S.A.), księgowych (PKO BP, Philips Polska Sp. z o.o.), analiz i prognoz ekonomicznych (Ministerstwo Gospodarki i Pracy).Ukończył studia ekonomiczne oraz podyplomowe z rachunkowości zarządczej na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Adam Kopeć

Certyfikowany ekspert Microsoft Office Specialist Excel 2010, pomaga przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów z Excela. Projektuje arkusze w Excelu ułatwiające podsumowanie danych sprzedażowych, tworzy cenniki, tabele ułatwiające zarządzanie flotą samochodów itp.
Od ponad 4 lat prowadzi kanał na YouTube (Excel i Adam), na którym jest umieszczonych ponad 500 filmów, które średnio są oglądane 2 500 razy dziennie.
Jego pasja doprowadziła go do wydania wraz z redakcją Komputer Świat dwóch książek o Excelu:

 • Excel w przykładach. Zaawansowane funkcje krok po kroku
 • Mistrz Excela w 20 dni (pierwsza książka o Excelu pisana jako dialog)

Karol Marusza

Specjalista ds. analizy data mining w nazwa.pl. Zafascynowany odkrywaniem wiedzy z danych, wspomaganiem podejmowania decyzji, oraz sztuką wizualizacji danych. Na co dzień korzysta z narzędzi tj. Excel, Tableau, KNIME. Dostrzega ogromną potrzebę rozwijania wiedzy o statystce, big data, językach R, Python, JavaScript.

Katarzyna Cichoń

Doświadczenie w zakresie optymalizacji funkcji zakupowych budowała, realizując ponad 60 projektów zakupowych poświęconych tworzeniu organizacji zakupowych, zwiększaniu efektywności procesów wewnętrznych, wdrażaniu narzędzi zakupowych, a także opracowywaniu i wdrażaniu strategii zarządzania kategoriami. Wspierała zarówno podmioty publiczne, objęte reżimem PZP, jak i prywatne, wypracowując trwałe usprawnienia obszaru zakupów i wymierne oszczędności kosztowe. W ramach realizowanych projektów prowadziła programy szkoleniowe zarówno dla pracowników działów zakupów, jak i kluczowych klientów wewnętrznych w organizacjach. Jest przedstawicielem globalnego Centrum Kompetencji KPMG dla obszaru zakupów strategicznych w Polsce i koordynatorem Forum Zakupów Strategicznych.

Piotr Adamczyk

Doświadczony analityk danych, pasjonat wizualizacji i prezentacji danych oraz oprogramowania Tableau. Absolwent ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie biznesowe zdobywał w Bosch Group oraz Danone Waters pracując jako analityk w obszarach sprzedaży i trade marketingu oraz demand planner. Obecnie wspiera organizacje projektując procesy analityczne oraz budując dashboardy wizualizacyjne. Certyfikowany konsultant oraz trener Tableau.

Prowadzący

Wojciech Próchnicki

Dyrektor finansowy w firmie nazwa.pl. Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt w gospodarce i administracji. Dyrektor finansowy w firmie nazwa.pl. Trener szkoleń o tematyce: controlling, zarządzanie kosztami, zastosowanie MsExcel, MsAccess, SQL oraz VBA w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych. Autor artykułów w magazynach „Controlling”, „Szef Sprzedaży”, redaktor prowadzący „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” i redaktor naczelny „Informacja Zarządcza”.

Rejestracja

Proszę, określić sposób zgłoszenia uczestnictwa:

FAX       ON-LINE

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Buy now

Miejsce i termin:

Warszawa, 25-26.05.2017
Hotel LORD, Al. Krakowska 218 Warszawa – Okęcie

Organizatorzy

Partner strategiczny

Partnerzy merytoryczni